Защо Уорън Бъфет не купува недвижими имоти и повечето големи инвеститори не го правят?

Последно обновена: 24.09.2022
Дългосрочната инвестиционна стратегия на Уорън Бъфет се оказа успешна при практически всички пазарни условия през последните няколко десетилетия – рецесия, висока инфлация и дефлация. Ако има нещо, което е направило Бъфет един от най-успешните инвеститори в историята, това е неговият ангажимент към неговата стратегия.
 
Безброй нови инвестиционни техники и алгоритми се появяват и изчезват през годините, но Бъфет поддържа сравнително простата си стратегия за избиране на солидни компании и фокусиране върху дългосрочен растеж, като същевременно някак си игнорира шума в големите амплитуди на цените им, които водят до загуби при повечето трейдъри.
 
Може да изглежда странно, че някой с такъв  дисциплиниран дългосрочен подход към инвестирането не е закупил недвижим имот - освен ферма от 40 акра и личната си резиденция - особено след като вицепрезидентът на Berkshire Hathaway Чарлз Мънгър натрупа състоянието си с недвижими имоти.
 
Има разлика между покупката на недвижим имот и инвестицията в недвижим имот
 
Бъфет не се противопоставя на инвестирането в недвижими имоти и е инвестирал в няколко тръста за инвестиции в недвижими имоти (REIT) през годините. Въпреки това той знае, че няма смисъл да се занимаваш с бизнес като наемодател.
 
Купуването и управлението на недвижими имоти е повече бизнес, отколкото инвестиция, и Бъфет знае, че времето му е по-добре изразходвано за избор на компании, в които да инвестира, отколкото за управление на бизнес с недвижими имоти.
 
Недвижимите имоти са труден бизнес и този, който често трябва да бъде мащабиран, за да включва няколко имота, за да се изгради значително богатство. Много индивидуални инвеститори влизат в недвижими имоти с погрешното схващане, че това е пасивна инвестиция, и повечето в крайна сметка напускат тези имоти, след като осъзнаят в какво са се забъркали.
 
Инвестирането в недвижими имоти е различна история. Пасивните инвестиции в недвижими имоти позволяват на инвеститорите да извлекат ползите от този печеливш клас активи, без да поемат управленски отговорности и без да изразходват голяма част от времето.
 
Пасивна инвестиция е например инвестирането през платформата Spotifinance.com, където дори и с малко средства (минимум 2000 евро) можете да инвестирате недвижими имоти с фиксирана доходност 16% за 14 месеца, без да се притеснявате че цените на имотите могат да се понижат. Доходността се получава от големият марж в печалбата в строителството. Платформата предлага инвестиционни проекти за строителство на на недвижими имоти.
 
Много инвеститори, които са се обърнали към частните пазари за пасивни инвестиции в недвижими имоти, са постигнали по-голяма възвращаемост от дректното инвестиране в покупка или отдаване на недвижим имот. Например, платформата за групово финансиране на недвижими имоти Spotifinance е произвела средна вътрешна норма на възвръщаемост (IRR) от 16%  на годишна база.
 
Това се доказва и от навлизането на  Джеф Безос в сферата на споделеното инвестиране в платформа за инвестиции в недвижими имоти, която вече е финансирала изцяло над 150 имота под наем на обща стойност над $60 милиона от стартирането си миналата година.
 
Купуването и управлението на недвижими имоти е бизнес с невероятен потенциал за печалба, но е важно да осъзнаете, че това е бизнес, а не пасивна инвестиция.
 
Възвръщаемостта, реализирана от притежаването на недвижим имот, е пряк резултат от времето, енергията и парите, вложени в него. Въпреки че този бизнес е източник на много големи богатства през годините, това просто не е бизнес, който има смисъл за повечето хора.
Дългосрочната инвестиционна стратегия на Уорън Бъфет се оказа успешна при практически всички пазарни условия през последните няколко десетилетия – рецесия, висока инфлация и дефлация. Ако има нещо, което е направило Бъфет един от най-успешните инвеститори в историята, това е неговият ангажимент към неговата стратегия.
 
Безброй нови инвестиционни техники и алгоритми се появяват и изчезват през годините, но Бъфет поддържа сравнително простата си стратегия за избиране на солидни компании и фокусиране върху дългосрочен растеж, като същевременно някак си игнорира шума в големите амплитуди на цените им, които водят до загуби при повечето трейдъри.
 
Може да изглежда странно, че някой с такъв  дисциплиниран дългосрочен подход към инвестирането не е закупил недвижим имот - освен ферма от 40 акра и личната си резиденция - особено след като вицепрезидентът на Berkshire Hathaway Чарлз Мънгър натрупа състоянието си с недвижими имоти.
 
Има разлика между покупката на недвижим имот и инвестицията в недвижим имот
 
Бъфет не се противопоставя на инвестирането в недвижими имоти и е инвестирал в няколко тръста за инвестиции в недвижими имоти (REIT) през годините. Въпреки това той знае, че няма смисъл да се занимаваш с бизнес като наемодател.
 
Купуването и управлението на недвижими имоти е повече бизнес, отколкото инвестиция, и Бъфет знае, че времето му е по-добре изразходвано за избор на компании, в които да инвестира, отколкото за управление на бизнес с недвижими имоти.
 
Недвижимите имоти са труден бизнес и този, който често трябва да бъде мащабиран, за да включва няколко имота, за да се изгради значително богатство. Много индивидуални инвеститори влизат в недвижими имоти с погрешното схващане, че това е пасивна инвестиция, и повечето в крайна сметка напускат тези имоти, след като осъзнаят в какво са се забъркали.
 
Инвестирането в недвижими имоти е различна история. Пасивните инвестиции в недвижими имоти позволяват на инвеститорите да извлекат ползите от този печеливш клас активи, без да поемат управленски отговорности и без да изразходват голяма част от времето.
 
Пасивна инвестиция е например инвестирането през платформата Spotifinance.com, където дори и с малко средства (минимум 2000 евро) можете да инвестирате недвижими имоти с фиксирана доходност 16% за 14 месеца, без да се притеснявате че цените на имотите могат да се понижат. Доходността се получава от големият марж в печалбата в строителството. Платформата предлага инвестиционни проекти за строителство на на недвижими имоти.
 
Много инвеститори, които са се обърнали към частните пазари за пасивни инвестиции в недвижими имоти, са постигнали по-голяма възвращаемост от дректното инвестиране в покупка или отдаване на недвижим имот. Например, платформата за групово финансиране на недвижими имоти Spotifinance е произвела средна вътрешна норма на възвръщаемост (IRR) от 16%  на годишна база.
 
Това се доказва и от навлизането на  Джеф Безос в сферата на споделеното инвестиране в платформа за инвестиции в недвижими имоти, която вече е финансирала изцяло над 150 имота под наем на обща стойност над $60 милиона от стартирането си миналата година.
 
Купуването и управлението на недвижими имоти е бизнес с невероятен потенциал за печалба, но е важно да осъзнаете, че това е бизнес, а не пасивна инвестиция.
 
Възвръщаемостта, реализирана от притежаването на недвижим имот, е пряк резултат от времето, енергията и парите, вложени в него. Въпреки че този бизнес е източник на много големи богатства през годините, това просто не е бизнес, който има смисъл за повечето хора.