Възползвайте се от ръста в цените на енергията. Нова инвестиционна възможност

Последно обновена: 29.10.2021
Цената на електроенергията  е една от най-горещите теми  през последните месеци и вероятно ще остане така още месеци наред. Тенденцията за увеличаване на цената на тока има всички предпоставки да се окаже трайна, заради редица външни и вътрешни фактори върху които нямаме контрол.

Повишаване на цената на електроенергията води до повишаване на рентабилността на мощностите за производството й, което ни накара да проучим и разработим възможности за инвестиции в тази сфера и да предоставим възможността на всички инвеститори да се възползват от тези тенденции.

Поради тази причина финансовоинженерния екип на Споти Файнънс АД разработи проект, с който да даде възможност на всеки да се възползва от повишените приходи  в тази сфера.

Инвестиционния проект включва покупката на земя и подготовката и за ВЕИ проект за производство на ел. енергия. Подготовката включва, промяна на статута на земята и подготовка на документи за инсталиране на ВЕИ оборудване и продажбата след издаване на разрешение за строеж. Теренът е с площ 8 декара и се намира в урбанизирана територия.

Предстоящият проект е с подписан предварителен  договор за изкупуването му след направените подобрения и промени, предавайки му голяма добавена стойност като инвестиционен проект със всички разрешителни и договори за строителство на ВЕИ.
 
Договорът за  покупката на целия проект със земята от друга компания е след 10 (12) месеца от дата на стартирането на проекта.  Предоставената доходност за всеки един, който инвестира в проекта е 15.4 %  за срока на проекта , който е 12 месеца
 
Зелената сделка на Евопейският съюз (ЕС) и Планът за възстановяване и устойчивост на България представен пред Евопейската комисия (ЕК) на 15.10.2021 г., предвиждат в следващите години да бъдат инвестирани милиарди евро във ВЕИ проекти в нашата страна. Представения от нас проект следва тенденциите за повишено търсене на терени с необходими документи за изграждане на ВЕИ мощности за производство на ел. енергия, което води до по-голяма рентабилност за нашите клиенти.
 
Проектът е с обвързващ договор след 12  месеца за изкупуването му от стратегически инвеститор, профилиран в бизнеса с ВЕИ, и с фиксирана годишна доходност от 15.4% за нашите инвеститори, без изпълнението на строителни работи.
 
Теренът, който е включен в проекта е атрактивен, урбанизиран и ще се отреди за специално ползване за ВЕИ, но без да изграждането на самата ВЕИ инсталация. Подобряването, специализираните мероприятия, разрешителните, документацията и договорите ще доведат до исканата доходност от инвеститорите.
 
Тренът се намира в област Варна, с Искър , южен, урбанизиран с много добра локация

Компанията, инициатор на проекта има сключен договор за обратно изкупуването на целият проект след извършването на всички необходими дейности за промяна на статута на терена и всички разрешителни за ВЕИ
 
Предимства на планираната инвестиция:
 
  • Фиксирана годишна доходност от 4%, много над банковите депозити.
  • Реална доходност за 12 месеца 4%
  • Инвестиция в земя и промяна на предназначението й плюс поредица от нормативни действия с цел подготовката й за ВЕИ съоръжения
  • С договор за покупката на терена след 10 месеца с доходност реална 14%
  • Инвестирането в проекта става он-лайн
 
доходност от проекта:
 
Тип на инвестицията:                                          дългово финансиране
Минимална инвестиция :                                  € 2000
Необходим капитал за финансиране:              € 35 000
Очаквана продажна цена:                                € 45 000
 
 
Параметри на терена:
 
Площ: над 7000 кв.метра
Фаза: урбанизирана територия
Локация: село Искър

Виж всички проекти тук

Посетете нашата facebook страница тук