Старт на строителството по проект:Строителство на 4 къщи в затворен комплекс в южната част на София

Последно обновена: 21.09.2023
Уведомяваме всички инвеститори  в проект: Строителство на 4 къщи в затворен комплекс в южната част на София, че строителните работи са започнали, с което е дадено началото на фаза 2 по проекта. 

Прогнозен срок за изпълнение на груб строеж на четерите къши 30.03.2024 г.