Spotifinance: Място за инвестиции в недвижими имоти подходящо за всеки

Последно обновена: 25.10.2021
Spotifinance – инвестиране в недвижими имоти и строителни проекти

Spotifinance е различен тип P2P платформа, чрез която може да инвестирате както в строителни проекти, така и в недвижими имоти.  
Това е една от малкото платформи в Европа, която Ви дава възможност:

 • да се възползвате от големият марж на печалбата в строителството, без да е необходимо да разполагате с големи парични средства.
 • да инвестирате в недвижими имоти без да се притеснявате дали цената им на пазара се понижава, защото проектите са структурирани така, че да извличат добавена стойност или от строителството им, т. е да печелите от там, където се правят най-големите печалби или са структурирани така, че при завършването им са много атрактивни за строителни компании, които са склонни да платят повече от вложените средства в тях.
 • не само да се предпазите от инфлацията, но и да се възползвате от нея;
 • да инвестирате в сектор, котва на стабилност, необходима във всяко потрфолио
 • от изключително високата доходност, която е следствие от голямата добавена стойност в строителството или професионалното структуриране на проектите. Доходност надвишаваща тази предлагана от другите платформи;
 • да диверсифицирате инвестициите;
 • да се възползвате от предимствата на пасивните инвестиции в най-стабилния сектор.
 • да постигнете финансова независимост
 
Инженрно-финансовия екип на Споти Файнънс АД подбира най-атрактивните проекти за своите клиенти. Проекти, които се характеризират с висока доходност, малък риск, бързо изпълнение и в атрактивен район.

Всеки един проект предложен за финансиране в платформата е преминал през тежък мониторинг и стрес тест.
Spotifinance.com премахва всички бариери за инвестиции в сектора за недвижими имоти, давайки възможност на всеки да инвестира в тях.

Вече може да инвестирате в недвижими имоти с малки суми, без да е неоходимо да ги замразявате за дълго време или д поемате рискове при спад в цените на имотите, купувайки апартамент или друг инвестиционен имот. 
 
Какво е Spotifinance?
Това е нова платформа, базирана в България, работеща от началото на 2021 година използваща най-успешния метод в инвестирането последните години crowdfunding, давайки възможност на всеки да инвестира в недвижими имоти без значение в размера на притежаваните средства. Spotifinance е основана от екип експерти в областта на недвижимите имоти, финансите и информационните технологии.

Екипът на платформата има зад себе си десетки реализирани проекти в сферата на недвижимите имоти и инвестициите и над 15 години опит там.

Първоначалната идея е да се комбинират всички плюсове от сферата на инвестициите и недвижимите имоти в продукт достъпен за всеки и търсен от всеки.

За деветте месеца на 2021 година, платформата има 4 успещно финансирани проекта и 3 в процес на финансиране, което подчертава лидерството и на пазара в България и потенциала на сегмента в който оперира.

 • Обща сума на публикуваните проекти за 2021 година: 2 102 000 €
 • Максимална доходност на един проект за 2021 г: 30%
 • Средногодишна доходност: 20%
 • Общо инвестирани средства до края на октомври 2021 година: € 2 060 000
 
Как печелят инвеститорите на Spotifinance?

Инвеститорите в SpotiFinance получават доходност на инвестираните си средства обявена заедно с проекта. Всеки проект за управление на недвижим имот или строителството на недвижим имот се публикува на страницата https://spotifinance.com/invest-list/, където всеки може да ги разгледа в детайли след като се регистрира и да инвестира, ето как:

За да разгледате всички проекти в https://spotifinance.com/ в секция инвестиционни проекти е нужно единствено регистрация.

Платформата ни за он-лайн инвестиции в строителни обекти Spoti Financial Place в секция „Инвестиционни Проекти“ Ви позволява лесно и с няколко клика да разгледате инвестиционните проекти, които са отворени за инвестиция, да видите каква сума се търси за този проект, какво представлява той, какви са разходите по него, какви са очакваните приходи, печалба и врмето необходимо за реализацията му.

Ако някой от проектите отворени за инвестиране Ви хареса и имате решение да участвате, трябва само да натиснете бутона „Заяви Участие“ вътре в самата страница на проекта и да пишете каква сума бихте искали да инвестирате, като минималната сума е 2000 евра.
 
След това изчаквате докато се запълни цялата неиобходима сума със заявки от други желаещи и чак тогава ще Ви дадем сигнал да преведете паричните средства и да стартираме проекта.
 
По време на реализацията му ще получавате постоянно информация за стадия на строителство и всичко по разходваните средства.
 
След реализация на проекта и продажбата на активите, Вие получавате инвестираните средства и печалбата си в зависимост от процента инвестирана сума от Вас съпоставена към цялата в проекта. Процента печалба е един и същ за този , който е инвестирал 2000 евро и този с 20 000 евро.
 
Такси за инвеститорите

Spotifinance e платформa, която не начислява никакви такси или комисионни за инвеститорите. Платформата събира такси само от собственика на проекта – инициатора на проекта. Това е едно от големите предимства на платформата, разбира се и голямата доходност съчетана с устойчивостта на сектора.

Растящ имотен пазар

Инвестициите в строителството на недвижими имоти в големите градове е един от най-печелившите бизнеси, но изисква голям ресурс и сериозни познания в сферата на строителството , организирането и ръководенето на процесите.

Цените на жилищата в България са нараснали с близо 40% между 2010 г. и второто тримесечие на 2021 г.. Жилищния пазара е стабилен, дори и в кризи, доходността там е голяма, всеки би искал да инвестира там. Сега вече той е достъпен за всеки, чрез платформата spotifinance , всеки би могъл да инвестира с минимална сума от € 2000
 
За сравнение обаче само един инвестиционен проект на платформата за инвестиции в строителни проекти на spotifinance.com в България за 1 година носи 30% възвръщаемост, като средната доходност между различните проекти е около 16-22%

Стабилни дългосрочни доходи

Дългосрочното инвестиране и реинвестирането на суми в нови проекти след приключване на проект е мошно оръжие в ръцете на всеки инвеститор.

Всеки е чувал за Уорън Бъфет и неговите стотици милиарди направени за своите клиенти. Средната му годишна доходност е била 20%, която му е дала името оракула на Омаха. Сега вече всеки може да инвестира година след година с приблизително такава доходност и да умножава парите си.

Малка минимална инвестиция

Размерът на инвестицията в реален имот е голям и носи риск от понижение в цената му. От друга страна има и много такси, данъци и комисионни.  Възможността да се инвестира минимална сума от само 2000 евро в имот или строителен проект е огромно предимство на платформата Spotifinance За много инвеститори това е единственият начин да инвестират в имот без да плащат нотариални такси, данъци, комисионни и други разходи. Инвестирайки в платформата премахват риска при спад в цената на недвижимите имоти, получавайки фиксирана доходност.

Защо да инвестирате в Spotifinance:
 
 1. Инвестиция в стабилен и консервативен сектор със последователна възвръщаемост;
 2. Равен достъп до пазара на недвижими имоти, без значение на разполагаемите средства;
 3. Нисък праг за инвестиране в недвижими имоти от 2000 евро на проект;
 4. Висока възвръщаемост над 14%;
 5. Път към Финансова независимост;
 6. Защита от инфлация;
 7. Диверсификация на инвестираните средства – в различни проект;
 8. Лесно изпълнимо – всичко е он-лайн;
 9. Краткосрочни и дългосрочни възможности за печалба;
 10. Висока добавена стойност на всеки проект, заради големият марж на печалбата в сектора;
 11. Инвеститорите получават пасивен доход.
  от резултатите;
 12. Екип с дългогодишен опит не само в строителството, но и в сферата на финансите, инвестициите и IT индустрията.;
 
Хората обичайно инвестират в банкови депозити и недвижима собственост, портфолиото им от инвестиции са пълни с ликвидни активи и със сигурност, но нямат практически никакъв растеж.
 
Spotifinance.com предлага уникален продукт: растеж - висока доходност 15 – 30%, сигурност - в най-стабилния сектор – строителството, онлайн – бърз достъп, без загуба на време.
 
Ние сме алтернатива на банковите депозити, недвижимите имоти и различните пенсионни схеми. Защото те всички са пълни с ниско доходни инструменти, които не могат да победят дори и инфлацията.
 
Spotifinance.com като алтернатива на инвестиционните възможности предоставя един нов иновативен начин хората да инвестират във високодоходни строителни проекти в атрактивни места около Варна и София, следвайки последните тенденции на пазара на имоти и с доходност между 15% и 30% в зависимост избора им. Това е възвръщаемостта на една облигация за над 15 години.
 
Защо е важна високата и постоянна доходност на Вашите инвестиции? Ето един пример.
 
Ако инвестирате еднократно 10 000 лева в строителен проект със средна догодност 17% , след 15 години ще разполагате вече с 105 387 лева, или 10 пъти повече средства. По този начин Вие сте добавили растеж.

Посетете нашата facebook страница тук