Нов инвестиционен проект: Нова луксозна сграда, Детски град, София : доходност 16%

Последно обновена: 18.05.2022
Нова изключителна възможност за инвестиция в недвижим имот.

След големият интерес и все повечето запитвания и получени заявки за участие . Споти Файнънс АД   открива нова инвестиционна възможност.  Инвестиция в нова луксозна жилищна сграда в затворен комплекс в София.
 
 Нова луксозна жилищна сграда от затворен комплекс Детски Град София, доходност 16%
 
 • Доходност :                                     16%
 • Времетраене на проекта               14 месеца
 • Етап:                       отворен за финансиране
 • Минимална инвестиция:              € 2000
 • Необходим капитал:                     €290000
 • Финансиран до момента:              11%
   
  Инвестиционния проект включва:  Строителство и реализация на една луксозна еднофамилна жилищна сграда (къща) с РЗП 270 кв. м, която е част от затворен комплекс, състоящ се от 9 луксозни еднофамилни сгради.
   
   
  Комплекса е разположен  в местността Детски град, район Панчарево, София, на не повече от 15 минути път с кола от центъра на София.  Комплексът гарантира лесна достъпност и изключително търсеното в забързаното ни ежедневие спокойствие, заобиколен от дървесна растителност.
   
   
  • Фиксирана твърда възвръщаемост за 14 месеца  16%
  • Срок на инвестицията:          14 месец 
  • Степен на завършеност БДС.
  • Район отличаващ се с високо търсене и ръст в цените.
  Виж целият проект
                   
  Spotifinance  - градим история заедно:
   
  Обща сума на публикуваните проекти за 2021 година:      2 401 160 €
  Брой изцяло финансирани проекти за 2021 година           6 броя
  Брой отворени проекти за финансиране в момента:         3
  Средногодишна доходност:                                                  16 %
  Общо инвестирани средства до края на октомври 2021 година:   € 2 300 000