Няма опасност от криза на имотния пазар, банките са стабилни и рентабилни, кредитите също са здрави.

Последно обновена: 25.10.2022
Охлаждането на жилищния пазар ще има, но не и зима, не очаквам аналогия със събитията през 2008 година – Стефан Ангелов CЕО Споти Файнънс АД
 
Последните 12 месеца наблюдава силно нажежаване на пазара на имоти, вследствие ръст на цените им с над 25%. Този ръст макар и оправдан на фона на високата инфлация, несъмнено ще се охлади.

Охлаждане на имотния пазар започна и то САЩ, където интензивното покачване на лихвите доведе до повишаване и на лихвите по кредитите, вследствие по-ниски цени и по-малко сделки. В Европа ситуацията е по мудна, Европейската Централна банка също повишава лихвите, но с много по-малък интензитет и стойност, което се отразява по-слабо  засега върху цените на имотите.

След всяко динамично повишение  в цената на даден актив, следва корекция. Това ще се случи и на пазара на имоти в България, но корекцията ще бъде малка и е много вероятно да видим застой в цените на имотите за следващата 1 година. Повишаването на лихвите ще се отразява негативно на пазара, но от друга страна политиката на правителството, каквото и да е то се очаква да е разхлабена с голям дефицит, което означава задържане на инфлацията високо и повече пари в икономиката от заеми, следователно позитивно за пазара на имоти. Факторите, които ще определят състоянието на пазара са динамични, но най-важното е, че пазара на труда е здрав, банките макар и с по-високи лихви ще са склонни да финансират  имоти, политиката на правителството се очаква да е експанзионистична – повече пари в нея, енергийните ресурси ще се понижат.

Неможе и да става дума за сравнение с 2008 година, когато банките бяха поставени на колене, нямаше защити за семействата с ипотечни кредити (сега има такива – отлагане с няколко месеца – 6 на вноските), което създаде голямо предлагане, повишени изисквания към кредитополучателите.
 
Последните месеци се забелязва спад в броя на сделките, което е съвсем нормално след силния ръст предните месеци. Повишеното внимание на купувачите и анализиране на данните  за по-високи лихви и възможна корекция в цената стопира част от тях към сделки точно сега. Това ще бъде краткосрочен процес, докато свикнем с високите цени и пак всичко ще се нормализира. Рискове има, но те са управляеми, пазара на труда е силен, пенсиите се повишават, добри сигнали.
 
Лихвите все още са на  исторически ниски нива, дори да последва повишение, то ще е плавно и е малки темпове и няма да окажат силно влияние поне следващите 6 месеца.