Най-често задаваните въпроси към Споти Файнънс АД

Последно обновена: 07.12.2021
Често задавани въпроси

Ако не сте намерили отговора в често задаваните въпроси, моля, не се колебайте да изпратите имейл на office@spotifinance.com. Ще Ви отговорим възможно най-бързо.
Какво представлява платформата на Spoti Finance ?

SpotiFinance е платформа за инвестиции в недвижими имоти, без значение в размера на средствата. (минимална инвестиция 2000 евро)

SpotiFinance Премахва всички бариери за инвестиции в недвицими имоти пред всеки, които иска да инвестира там.
Целта ни е да създадем една по-сигурна инвестиционна среда на всеки един инвеститор, както и висока доходност в най-стабилния сектор – недвижимите имоти

Как работи?

Всичко става он лайн в 4 стъпки:
  1. Регистрация в платформата
Регистрирате се в платформата, за да получите достъп до проектите и всички подробности за тях: иформация, описание, подробности, финансова част;
 
  1. Заявете участие
Използвате бутонът "Заяви участие" в самия проект с което запазвате място да инвестирате с определената от Вас сума в него когато се съберат 100% заявки, като минималната инвестиция е 2,000 евро.
 
  1. Превеждате сумата
Изчаквате да се запълни целия проект със заявки и тогава Ние ще Ви уведомим да преведете сумата по банка. (отнема от няколко дни до няколко седмици)
 
  1. Получавате печалбата си
Получавате периодично информация за проекта. След изтичане на срока заложен в проекта Вие си получавате инвестираната сума и лихвата  върху нея.
 
Как Споти избира имоти за инвестиционен проект?

Инженрно-финансовия екип на Споти Файнънс АД подбира най-атрактивните проекти за своите клиенти. Проекти, които се характеризират с висока доходност, малък риск, бързо изпълнение и в атрактивен район.

Всеки един проект предложен за финансиране в платформата е преминал през тежък мониторинг и стрес тест.
Рисковият профил за всеки потенциален имот включва:

  • Индекс на ликвидност на имота - колко лесно е да се продаде този имот, дали е печелившо
  • Очакване за растеж на цената - прогнозният ръст на цената на имот от този тип в тази област.
  • Проектите се филтрират и се подбират само такива, които отговарят на високите изисквания за сигурност, доходност, време на изпълнение и атрактивно позициониране.
 
Има ли прозрачност и мониторинг върху всички проекти в платформата?

Прозрачността на информацията и етапите на всеки един проект е в основата на доверието на инвеститорите в този клас инвестиции. Основен приоритет е информираността на всички инвеститори за етапите на развитие на всеки един проект, както и всички новини около тях.
 
Как мога да спечеля от платформата за споделено финансиране?

Има два начина/два вида проекти/ от които можете да спечелите от вашата инвестиция във инвестиционен проект:

  • Проекти с фиксирана доходност (над 90% от проектите са такива) – получавате доходността от вашата инвестиция след изтичане на указания период в договора/срок на проекта/.
  • Проекти с 100% разпределение на печалбата - Инвеститора получава 100 % от печалбата взависимост от дела си който е инвестирал.
 
Има ли Споти участие в инвестиционните проекти?

Споти Файнънс АД участва във всеки един проект публикуван в платформата. Така ние ставаме един от всичките инвеститори, които искат проекта да се случи по най-добрият начин. Инвестирайки в проектите ние се ангажира да извършваме пълен  мониторинг върху процесите до пълната реализация на проектите.
 
Инициатора на проекта има ли участие в инвестиционния проект?
Инициатора на проекта (собственикът на проекта) има участие с не по-малко от 15% от стойността на целия проект, като по този начин се показва ангажираността му за проекта, той да се случи.
 
Кой може да стане инвеститор в Споти?

Регистрация като Инвеститор е позволено на дееспособни физически лица, навършили 18-годишна възраст, които са граждани на Европейския съюз, граждани на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и всички други граждани, които притежават валиден официален документ, издаден от компетентен орган на власт, даващ им право да пребивават на територия на държава – членка на Европейския съюз.

Регистрацията като Инвеститор е позволена и на юридически лица, надлежно учредени и валидно съществуващи, съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз, на страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария.
 
Мога ли да изляза от инвестицията, преди да е реализиран инвестиционния проект?

Проектите са с малък времеви период: до 14 месеца, с което се гарантира високата ликвидност на паричните Ви средства.

Средствата инвестирани в проекта могат да бъдат изтеглени след изтичане на посочения срок в договора.

Работим по развитието на вторичен пазар и възможност да се излиза по-рано, преди изтичане на договор
 
В каква валута превеждам средствата при участие?

Необходимата сума за набиране е в Евро, но превода на средствата за участие са в лева по курса на Българската Централна Банка 1.95583. Паричните средства се превеждат по банкова сметка в лева.
В какво се инвестират парите?

С цел по-висока сигурност за инвеститорите, Споти файнънс АД избра над 95% да инвестира и да подбира само в инвестиционни проекти свързани с управлението и строителството на недвижими имоти.

Целта ни е да създадем една по-сигурна инвестиционна среда в сектор доказал своята стабилност по време на двете най-големи кризи: финансовата криза от 2008 година и Ковид пандемията. По-голяма част от проектите са за изграждане на недвижим имот, един или два в атрактивен район близък до, или в големите градове София, Варна и Пловдив с цел по-голямо търсене и по-добра цена.
 
Има ли риск за инвестираните средства?

Ние знаем, че тази услуга и начин на работа е нова в България и все още доверието не е високо, заради исторически причини, но тук при този метод ние правим публично всичко, именно заради това да няма и най-малко съмнение за злоупотреби или съмнения за скрити неща.

Нашите партньори строителни компании са само такива с над 20 годишен опит и с над 40 изградени и довършени изцяло сгради и недвижими имоти, т. е компании с милиони бизнес зад тях.

Всяка една инвестиция е обвързана с определена степен на риск. Дори и в Банките депозитите над 100 000 не са гарантирани, ако някой Ви каже обратното значи Ви лъже.

Даваме възможност за участие в сектора за недвижими имоти. Тук гаранцията е сектора, а ние сме гаранцията за сигурността на процеса, всичко е публично, зад Вас стоят бизнеси за милиони и с визия за дългосрочно развитие.

От тук нататъка идва най-големият и важен въпрос: Как се управлява риска:

С цел минимизиране на риска за своите клиенти и за себе си Споти Файнънс АД има големи изисквания и спазава точно определена методология, за да избере най-добрите проекти и да идентифицира всички процеси в него, с цел да ги оцени и контролира риска.

Споти Файнънс е компания с дългосрочна визия за развитие и отворена към публичните средства за информираност и он-лайн средата, което само по себе си е едно най-важните неща, които контролират риска и карат компанията да прави и невъзможното само и само клиентите й да са доволни от услугите, и качеството на продуктите й.

Дългосрочната визия е много важна, за да не позволява на компанията да мисли за краткосрочни цели, а да прави всичко необходимо да минимизира риска за своите клиенти, дори и да понася някакви загуби от това.

Не случайно Споти Файнънс е избрал да развива и подбира проекти в сферата на недвижимите имоти, който е котва за стабилност за всяко едно портфолио.

Зад всеки проект стои недвижим имот, който оезпечава проекта.

Няма незавършен проект или не продаден имот, всичко зависи от цената му, а Вие виждате че сектора бележи постояннен възход, независимо от трудностите на икономиките понякога. Недвижимите имоти се превръщат като средство за стабилност и предпазване от кризи, което означава, че Споти Файнънс АД  е на правилното място и в правилния сектор, подбирайки най-добрите проекти за Вас.

Всички проекти са с малък времеви хоризонт и отново  е с цел минимизиране на риска. Това означава, че късия период не позволява да има неидентифицирани рискове в средата, което води до по-точна оценка на себестойността на имота и възможната му продажна цена.
 
Регулирани ли сте от държавата и как?

Услугите, които Spoti Finance  предлага, не са инвестиционни по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или друг нормативен/поднормативен акт, който регулира дейността на инвестиционните посредници. Средствата, инвестирани през платформата, не са депозити и поради това не са гарантирани от закона, нито е гарантирана тяхната доходност. Дейността на платформата не се регулира от законодателството, касаещо инвестиционни посредници. Споти Файнънс АД не съхранява парични средства на клиенти, за да се прилагат горепосочените закони.

Споти файнънс АД спаза всички изисквания залегнали в Регламентите на ЕС относно метода Crowdfunding и всички други Регламенти и политики насочени към поверителността на личните данни, GDPR и др.
 
Какво се случва с парите ако не се започне строителство или не се довърши?

Използването на набраните средства са строго определни. Те могат да се използват за покупката на земя ( не по-високи от пазарните), сключване на договор със строителна компания за всички дейности и етапите на проектиране, съгласувания, разрешителни за строителство, строителство и въвеждане в експлоатация и разплащане със нея  на базата на извършени дейности по етапи. Един от основните фактори за успеха на даден проект е неговото 100% финансиране. Това е и причината един проект да стартира е да има 100% финансиране. Строителната компания е обявила офертата си за цялосто изпълнение на проекта и неможе да иска допълнително суми над тези, затова и проектите са кратки до 14 месеца. Когато са ясни сумите за разходите и има висока рентабилност, вече риска е малък.

Ако приемем теоретично, че нещо се случва с проекта, тогава компанията инициатор на проекта ще има земя и изграден недвижим имот до определн етап, което също има пазарна стойност. Когато срока на договора изтече, компанията е длъжна да върне средствата Ви заедно с лихвите, без значение дали имота е 100% изграден и продаден.

Терена се купува за компанията, т. е компанията на която сте кредитор, става собственик на всички активи, за които сте сключили договор за заем, срещу парите има активи.

Ако  недвижимият имот не се продаде на очакваната цена или на загуба или въобще не се продаде?

Няма не продаден имот, всичко зависи от цената. Това означава, че пари за имота ще се вземат.

Споти Файнънс АД не случайно е избрал да предлага и подбира строителни проекти, защото там маржа на печалбата е много голям. Това означава че голямата печалба е голям буфер за компанията, която инициира проекта.

Инициатора на проекта строи недвижим имот, т, е добавя стойност с голяма възвръщаемост, много по-голяма от колкото са разходите, които дава на инвеститорите си. Именно тази печалба е буфер възглавница между цената и себестойноста на имота, застраховка. Дори и дасе понижат цените, просто печалбата на компанията ще е по-ламка, но няма да стане 0.

В проектите не се включва покупка на имот, отдаването му под наем  или ремонт и след това препродажба, защото там маржа на печалбата е малък и неможе да застрахова инвеститорите при някакво събитие на пазара на недвижими имоти.
 
В какъв срок ще си  получа сумата?

При проектите с фиксирана доходност, които са над 90% от проектите, инвеститорите знаят каква лихва ще получат. Инвестираните средства заедно с лихвата по тях се изплащат веднага след изтичането на срока на договора – времетраенето на проекта. До 14 дни след крайната дата на договора.
 
Какво се случва при фалит на Вашата фирма?

Това е най-лошото, което може да се случи за нас, но за Вас няма никакво значение. Защо ? Нашата фирма няма нищо общо със собственика на проекта, която набира средствата. Както е и изискванието по регламент на ЕС.

С цел да не се застраши финансовото състояние на компанията, която набира средства  тя няма право да взема заеми от банкови или други не банкови финансови институции, с което неможе да просрочи задължение или да има тежест за финансовото и състояние.

Всеки участник в проекта  е кредитор, не случайно е така направено, защото така се гарантира най-много  Вашият интерес. Вие сте кредитор от първа инстанция и само Вие имате ръка върху активите, върху имота.  

Предлагаме и проекти само за земя, без строителство и с договор за обратното и изкупуване.  Ако имате притеснения за строителството погледнете тези свързани само с покупката на земя в очакване на препродажбата и с гарантирана покупка от друга строителна компания.

Във всички документи и рекламни материали навсякъде изписваме , че това е рискова инвестиция, въпреки че е в недвижим имот, но такива са изискванията.

Какво се случва ако цените на имотите се понижат?

При договор с фиксирана доходност и срок, няма знаение цената на недвижимите имоти. Вие знаете кога и колко ще получите като лихва за инвестираните средства. Този риск не се носи от вас за цената на имота. Това е много  голям плюс при този вид инвестиция, защото нямате риск обвързан с пазара.
 
 
Ше получавам ли информация за фазата на изпълнение на проекта?

Всеки инвеститор ще получава информация за фазите на изпълнение на проекта в който е инвестирал средства, както на мейла, така и в сайта ни. Обратната връзка е много важна за доверието. Незабравяйте и, че Споти Файнънс АД е инвеститор в проектите, ние ще следим за всичко и ще осъщестяваме мониторинг върху процесите по време на изпълнението им.
 
Нашата мисия е да бъдем вашият дигитален партньор за предоставяне на инвестиционни възможности в най-привлекателния сектор – строителния, в атрактивни и привлекателни райони с голямо търсене – бърза реализация, с атрактивна доходност, чрез най-новите тенденции в инвестирането.
Ние управляваме дигиталната платформа, която подбира най-добрите проекти в строителния сектор, с кратко време на изпълнение, бърза ликвидност и висока очаквана доходност.

Знаем, че имаме много работа, но заставаме зад всеки проект и ще направим всичко възможно всеки проект да бъде 100% завършен, защото знаем, че така даваме възможност на всеки да участва в строителството без да разполага с много пари.

Вижте всички проекти отворени за финансирани към момента тук

Посетете нашата facebook страница тук