Междинна информация по проекта: строителство на 4 къщи в затворен комплекс в южната част на София, фиксирана доходност 16.8%

Последно обновена: 11.07.2023
Междинна информация за сроковете по проекта: Строителство на 4 къщи в затворен комплекс в южната част на София, фиксирана доходност 16.8%

Споти файнънс АД информира всички инвеститори в прокета Строителство на 4 къщи в затворен комплекс в южната част на София, че сроковете заложени в документа с ключова информация са в график, въпреки първоначалното забавяне заради допълнителни изискани документи и корекция в документацията за разрешително за строеж.

Мониторинг:

Етап 1: Финансиране на проекта по метода на споделеното финансиране с начална дата 29.11.2022г. до 28.01.2023 година. Набирането на средства по проекта е удължено с 1 месец, заради допълнително изискване от страна на проектната компания.

Средствата по проекта за набрани 102%, като последната свободна част от сумата е заявена и внесена от компанията собственик на проекта.

Етап 2. Сключване на договор със строителна компания за строителство, подготовката на документи и разрешителни, строителството и завършването на целия процес до получаване на разрешение за ползване на горепосочените къщи, до 30.01.2023 година.

Всички документи и проекти са изготвени.

Етап 3. Получаване на разрешително за строеж до 28.02.2023 г.Разрешението за строеж е получено, като вече са започнали строително монтажни работи по подготовка на строителната площадка ( събаряне на старите постройки)

Етап 4 . Строителство: строителство и получаване на разрешение за ползване: до 31.01.2024 година.