Лични финанси

Последно обновена: 09.12.2020

ЛИЧНИ ФИНАНСИ

За да постигнем финансовата стабилност и финансовата независимост трябва не само да разбираме, но и да прилагаме различни умения за управление на личните финанси. Освен бюджетиране и инвестиране, сред тях са и спестяване, контрол над бюджета, изплащане на задълженията ни и стремеж към по-голяма заплата или подобрение на бизнеса. За целта трябва да спазваме следните основни принципи:  

Трябва да сме наясно кога, за какво и защо точно харчите. Това не означава че трябва да се превърним сухари и да харчим само са хляб и сирене образно казано.  Всички сте чували за поговорката “Капка по капка - вир става” . Ако не си давате сметка за на пръв поглед дребни, но постоянни разходи, които се натрупват, няма как да предотвратите твърде бързото изчерпване на средства. Колкото по-притеснени сте финансово, толкова повече трябва да внимавате със следните дребни разходи: цигари, алкохол, десерти, вафли, лотарийни билетчета или друг вид лотария, прекалено помпозен обяд, таксита, чести излизания и свързаните с това разходи за ресторанти и други, чести покупки на дрехи и др. Всички тези разходи натоварват бщджета ни допълнително и по някога дори заемат над 20% и дори 30% от всичките ни разходи за месеца. Какво ще кажете ако успеете да ги понижите на половина и всеки месец тази сума я заделяте в един инвестиционен фонд или в инвестирате някъде с около 7% годишна доходност. Само това може да Ви донесе сума над 100 000 лева то след 10-15 години.  Не става дума за абсолютен отказ от всички свързани навици, а по-скоро за регулиране на честотата им. В случай, че успеете да си наложите лека промяна в модела на поведение ще се изненадате приятно от финансовия ефект.

Старайте се да изплащате навреме всички кредити, за да се освободите от дълг.

Вземането на кредит не е неразумна или необичайна мярка за финансов мениджмънт. Това обаче трябва да е срочно решение, свързано с изпълнението на конкретна цел и на разумна цена.  Проблемите идват, ако е надценена прогнозата за бъдещите месечни доходи или ако са подценени разходите ( или харчите неразумно). При няколко поредни месеца с влошени резултати, дори големи бизнеси могат да фалират, а ако са натрупали и просрочени задължения - шансът да се възобновят е още по-малък.

Тук ситуацията е доста индивидуална и сложна, за това би трябвало да спазвате финансова дисциплина по времето когато имате кредит. Ако кредита е за жилище, трябва да успеете да натрупате фонд за погасяване на кредита за минимум една година, т.е сметка в която да успеете да съберете поне 12 месечни вноски или поне 10, за да може в периоди на лични кризи или глобални кризи да използвате средства от него, а в периоди на прогрес да го попълвате. Ако често разчитате на кредитиране за текущи разходи и изпитвате затруднения с редовните вноски трябва да направите бързо анализ на ситуацията. Трябва да помислите дали сегашната Ви работа е достатъчна, дали не харчите много, дали може да се ограничите от нещо, дали не трябва да смените работата все такива въпроси с цел да стигнете до практически извод как да промените към по добре финансовата Ви ситуация.

Спестявайте за извънредни ситуации.

Наложете си правило, че трябва да заделяте средстваот всяка получена заплата, за неопределено време. Трябва правило, което да не пренебрегвате никога, да го спазвате все едно имате задължение към банка, наложете си да правите това всеки месец, макар и с по-малки суми. Не е необходимо да се вманиачавате в ограничения на потреблението, но със сигурност трябва да си създадете фонд за спешни случаи. Има два варианта за действие по този сценарий. Единият е да си натрупате фонд за спешни и извънредни случаи, чийто размер да Ви покрива разходите за минимум 6 месеца до 1 година. И да го използвате само в извънредни случаи, когато нямате никакви алтернативи. Вторият вариант е в този фон да заделяте всеки месец по малко средства, като тези средства инвестирате периодично в някакъв финансов инструмент ( ETF върху американски борсов индекс или сектор или в някакъв проект или нещо друго с възвръщаемост над 7 , 8 % на година и това да Ви е инвестиционния фонд и спешния фонд едновременно.

Спестявайте за пенсия.

Ако нещата не се променят, много специалисти прогнозират че пенсионните системи все повече ще буксуват и няма да могат да изпълнят предназначението си за осигуряване на доход за добър живот на стари години. Поради тази причина Вие трябва да си помогнете сами, не е добра стратегия да разчитате само на задължителното пенсионно осигуряване.

Финансовите съветници в световен мащаб все по-често изтъкват, че колкото по-рано започнете да мислите за пенсиониране, толкова по-лесно ще се подготвите успешно за този етап от живота.  Затов спестявайте по-малко всеки месец и внасяйте във инструмент, фонд или нещо друго, което да Ви носи доходност не по-малка от 7% на година.

Винаги трябва да се стремите към повишаване на месечния си доход или към по-високо заплащане.

Ако имате собствен бизнес, Вие знаете и несъмнено постоянно мислите как да повишите приходите. Същото трябва да правите и когато работите за някоя компания. Ако нямате възможност да смените работата или да си намерите допълнителна заетост, за да си набавите още доходи, помислете дали не е възможно да поискате увеличение от настоящия работодател. Повечето хора традиционно се притесняват да обсъждат заплатата си, а това се отнася още повече за работещите жени.  Работодателите свикват с даден размер на заплата и не прибягват често до повишение, аосвен ако работникът не поиска. Вие трябва да сте страната инициатор. И нещо много важно, винаги подбирайте момента за исканото повишение на заплатата, в моменти на положителни емоции за фирмата или работодателя. Тогава процента вероятност за първоначално съгласие е най-голям

При всички случаи трябва да сте наясно с актуалната ситуация на бизнеса и с ролята, която имате за успеха на организацията. Подходете към подобен разговор не като към молба или ултиматум, а като към мотивирано запитване. Подгответе се с ясни причини защо искате по-висока заплата, но не изтъквайте лични впечатления или проблеми. Трябва да сте готови да докажете обективно, с примери, с какво сте допринесли за по-добри резултати, както и да обясните как смятате да продължавате да ги постигате. Това може да е свързано с:

  • извънредно натоварване, за което досега не сте получавали заплащане,
  • увеличаване на продажби, благодарение на търговските Ви умения
  • или пък някаква оптимизация на процеси, която сте въвели.

Дори да получите отказ в конкретния момент, той може да е придружен с обещание за следващ период, съобразно очаквано подобрение на ситуацията. Важното е в разговора да демонстрирате уважение и лоялност, които да Ви гарантират успеха, макар и след още малко търпение.

Следването на тези 5 принципа ще Ви помогне да възприемете по-отговорен и систематизиран подход за управление на лични финанси.  Бъдещето е неясно, но поне може да се постараете да го прецените и подсигурите максимално.

Следователно, кои са най-важните неща за да подобрите личните си финанси и да си осигурите по-добро бъдеще:

  • Инвестиции;
  • Контрол на разходите;
  • Стремеж към повече приходи, по-висока заплата;
  • Спестяване и пак инвестиране на спестените средства.