Как Spoti Finance управлява риска ?

Последно обновена: 09.11.2021
 • Проектите са създадени в един от най стабилните сектори в икономиката: строителството и недвижимите имоти, които преодолява всички кризи само с леки понижения в цените, но в последствие се възстановяват.
 
 • Проектите за строителството на даден имот се финансират изцяло и чак след това стартират, с което се минимизира риска от липса на средства за довършването му
 
 • Проектите са в атрактивни места, които поддържат високо търсене и високи цени около София и Варна.
 
 • Проектите са опростени и с кратко времетраене с цел минимизиране на повечето рискове.
 
 • Проектите се филтрират и се подбират само такива, които отговарят на високи изисквания за сигурност, доходност, време на изпълнение и атрактивно позициониране.

 • Oсигуряване на една по-сигурна инвестиционна среда на нашите клиенти, благодарение на гаранцията на качеството на нашата дейност. Нашата основна цел е да запазим дългосрочното доверие на инвеститорите и качество на нашите услуги, с което даваме сигурност на всеки, който е избрал SpotiFinanc. 

 • Осигуряването на по-голяма прозрачност и мониторинг върху всички проекти в платформата. Прозрачността на информацията и етапите на всеки един проект е в основата на доверието на инвеститорите в този клас инвестиции. Основен приоритет е информираността на всички инвеститори за етапите на развитие на всеки един проект, както и всички новини около тях. Именно така ще изградим доверие и ще повишим сигурността на всички.
 
 • Компанията собственик на проекта няма право да взема заеми от банкови, или не банкови финансови институции, с което може да повиши задлъжнялостта си.
 
 • Всеки един проект, за да се избере за финансиране и публикуване в платформата се прави сериозен мониторинг върху всички параметри: времетраене, документация, рискове за разрешителни, себестойност, възвръщаемост, заложени цени на всички СМР, очаквани продажни цени на имота, документи за придобиването на земята, търсене на подобни имоти и други. Едва при положителни резултати, той се публикува.
 
 • Изграждащият се недвижим имот е гаранция за сигурност на проекта и е обезпечение за него;
 
 • Инициатора на проекта (собственикът на проекта) също участва в проекта с не по-малко от 15%, за да покаже заангажираността си към проекта и увереността му, че той е печеливш.
 
 • Споти Файнънс АД също финансира проктите, с което доказва съпричастността си към тях, както и стремжа си да извършва мониторинг върху процесите.
 
 • Всеки финансирал даден проект става кредитор от първа инстанция и с по-големи права от собственика на компанията.
 
 • Компанията инициирала проекта става собственик на изграждащият се имот давайки голяма сигурност за всички, които са участвали във финансирането му.
 
 • Очакваната доходност е висока, което се дължи на големият марж на мечалбата в строителството.  Тва е голям буфер срещу риск.
 
 • Инвестирорите в проектите не са засегнати от движенията на цените на недвижимите имоти, защото тези с фиксирана доходност, знаят колко и кога ще си я получат, без значение на цената на имота.
 
 • Проектите са бързи за срок от 12 – 14 месеца,  малък срок, което позволява строителната компания да си изчисли точно разходите без да си начислява резерви и допълнителни надценки за защита от инфлация, с което се намаля себестойността на проекта.
 
 • За строителните проекти за строителството на къщи се избират терени до големите областни градове София, Варна, Пловдив и Бургас, т. е места с повишено търсене на къщи, атрактивни, такива , които ще продължат да повишават стойността си в следващите години.
   
              Ние също поемаме риск.
   
  Spoti Finance  финансира проекти със собствени средства и чак след това ги публикува за изкупуване от инвеститори. Това означава, че ние също притежаваме части от тях, получаваме лихва и носим риск като всеки инвеститор. Така ние се ангажираме за мониторинг върху всички процеси за изпълнение на проекта.


  Вижте всички проекти отворени за финансирани към момента тук

  Посетете нашата facebook страница тук

  Дейността на платформата не е регулира от законодателството, касаещо инвестиционните посредници. Средствата не са депозити и не са гарантирани от закона.

  Посочената доходност не е гарантирана.