Инвестиция в недвижим имот VS. инвестиция чрез платформа за инвестиране в недвижими имоти SpotiFinance.com

Последно обновена: 01.02.2022
Безспорно най-популярната и позната форма на инвестиция сред българите е инвестицията в недвижим имот, най-често жилищен, макар и това да е свързано с тегленето на големи заеми, които се изплащат в продължение на дълги години. Но каква доходност носи една такава инвестиция и в действителност ли е толкова атрактивна?

Нека предположим, че искаме да купим напълно обзаведено жилище 65 кв. м. на цена от 80 000 евро, което ще отдаваме под наем като ще финансираме покупката със собствени средства от спестявания. Разходите по сделката възлизат на 4 000 евро, като включват данък за придобиване на имота, такса за вписване, нотариални такси и брокерски комисионни. Доходността, която бихме реализирали за една година, ако отдадем апартамента под наем при 300 евро месечно, е:Инвестицията трябва да е със собствени средства, защото няма да приспадаме разходите за кредит.

Тъй като всички разходи, с изключение на данъка върху доходи от наем, са постоянни, реализирането на доходност е силно зависимо от заетостта на имота, особено когато покупката му е финансирана със заем, тъй като вноските по кредита формират основната част от разходите.

Трябва да отбележим и че на всеки 5 или 6 години трябва да се прави по-сериозен ремонт на апартамента, което разпределено по месеци води до спад в доходността.

Освен годишната доходност  на жилището  трябва да добавим и капиталовата доходност, т.е повишаването на цената на посоченото жилище. Как да я определим обаче?

Жилищата в България са се повишили с 30% за последните 15 години, което означава средно  на година с 2%. Тук е много важно да кажем, че най-сериозният ръст от тези 30% има последната 2021 година. Следователно може да се окаже, че ще купим жилището на върха и ще пропуснем 10 години повишение, защото в следвашите години може да видим корекция в цената за няколко години - риск от загубено десетилетие.

Последните години предлагането на жилища в България се увеличи много, като главна движеща сила в момента е покупката на инвестиционен имот с цел предпазване от инфлацията.

Следователно темпа на повишения на цените се очаква да се забавят осезаемо през следващите години, което налага да коригираме средната норма на ръст в цените на поне 1.2% от 2%.

Нека обобщим:

Инвестиция в недвижим имот прогнозно ще ни носи средна годишна норма на възвръщаемост от 4.51% в добрия случай ако нямаме загубен месец в отдаването му под наем и без да правим ремонти и подмяна на уредите, което е невъзможно. Но приемаме че възвръщаемостта ще бъде 4.51% ( 3.31% + 1.2%). Друго много важно: този тип инвестиция трябва да е за дълъг период от време, минимум 8 години, за да се изгладят краткосрочните рискове.
За 8 години ще получим възвръшаемост от 36.08% или 28 900 евро.

Недостатъци:

  • Управлението на инвестицията е активно, Вие сте заангажиран с това;
  • Всяка година имате разходи за данъци;
  • Нужни са много средства;
  • Носите риска от понижение на цената на имотите;
Съществуват обаче и други форми на инвестиция в недвижими имоти, които са по-малко популярни поне все още в България, но които позволяват да се преодолеят част от недостатъците на инвестицията, свързана с покупка на недвижим имот и най-вече да се избегне поемането на прекомерен финансов риск и затваряне на пари за дълъг период.

Алтернатива на инвестицията чрез директната покупка на недвижим имот  чрез платформите за инвестиции в недвижими имоти по метода на споделеното финансиране – crowdfunding, получил голяма известност последните 10 години в Европа и САЩ, заради големите предимства.

Иновативен начин за инвестиране в недвижими имоти.

Годините след финансовата криза на ниски лихви и напредване на технологиите, се създаде съвсем логично нов клас инвестиционни продукти, които съчетаваха положителните страни на недвижимите имоти, дистанционните възможности и инвестициите. Методът, който се използваше за това е Crowdfunding – споделено финансиране, набрал силно развитие  в Европа и САЩ.
 
Груповото финансиране (crowdfunding) в строителни проекти и недвижими имоти дава възможност не само да се предпазим от инфлация, но и да спечелим от нея.
 
Хубавото тук е, че не ни трябват десетки хиляди лева, за да инвестираме в строителен проект (изграждането на къща, кооперация, затворен комплекс), или недвижим имот,  минималната инвестиция е около 2000 евро, а процента доходност е еднакъв без значение дали си инвестирал 5000 или 100 000 евро.
 
Този метод дава възможност на всеки да инвестира в недвижими имоти, но с малко средства, за кратък срок с висока доходност.
 
Crowdfunding платформите в недвижими имоти визуализират пред нас целия проект, с най-малките подробности какво ще се изгражда или менижира, себестойността на проекта, цялата разходна и приходна част, чертежи, фази, документация, всичко на базата на която информация може да вземем обосновано инвестиционно решение.
 
В България, в този сегмент с недвижими имоти съществува платформата за crowdfunding в строителни проекти на Споти Файнънс АД на име Spoti Finance Place, която предлага малки проекти, с времетраене около 12-14 месеца и с фиксирана доходност около 16% за времето на проекта. За да разберете  как работи, вижте тук

Oсновен начин да се предпазим от инфлационната буря и да регистрираме висока доходност е учатието в строителен проект, чрез дигитална платформа за инвестиции в недвижими имоти, която дава възможност да се инвестират средства от 2000 евро нагоре. Това означава, че може да инвестираме в строителен проект прецизно подбран спремо нашите високи критерии с достъпни средства за инвестиране, за кратък период до 1 година и с очакване на доходност над 20%

Инвестирането чрез платформата за споделено финансиране Spoti Finance Place е най-прекият път за финансова независимост, заради големите предимства които тя осигурява, комбинирайки висока доходност, висока ликвидност, инвестиции в недвижим имот. Платформата не начислява никакви комисионни и такси за инвестиции, нито за вход, нито за изход, нито за управление. Истинска пасивна инвестиция.

Как става това?

 Чрез платформата Spoti Finance Place може да участвате в проект в сектор – строителство, т.е. там където маржа на печалбата  е най-голям. Как работи , вижте тук.

 Проектите са структурирани така, че да се реализират за сравнително кратко време, с висока доходност, в атрактивни райони, близки до големите градове.

     Топ 5 Предимства на Споделеното Финансиране чрез нашата платформа:

Висока фиксирана доходност над 15%

 Всеки е чувал за големият марж на печалбите в строителството, всеки иска да инвестира в недвижими имоти, сега вече всеки може да го направи с няколко клика през платформата на spotifinance.com;

 

Проекти в недвижими имоти – проекта е обезпечен

Всеки един проект включва изграждането на недвижим имот, който става обезпечение за проекта. Добавената стойност в строителството добавя висока доходност и сигурност в проектите.

 

Инвестиция в най-стабилния сектор последните 20 години: недвижимите имоти;

Ако искате да инвестирате в недвижими имоти, но нямате толкова свободни средства или не познавате строителния процес, имате много по-добра възможност. Инвестиране  през платформата на Spotifinance – последният хит при инвестициите.

 

Възможност за инвестиция с малко парични средства : минимум € 2000

Не всеки има на разположение десетки хиляди евро, които да инвестира в недвижим имот. Инвестирането на малко парични средства при същата възвръщаемост е голямо предимство, премахвайки бариерата в инвестирането в недвижими имоти, което досега изискваше много голям паричен ресурс.

 

Възможност за диверсификация : различни проекти с различно съдържание;

Може да инвестирате в няколко проекта, с цел да получавате доходи от различни източници

Пасивна инвестиция: времето Ви не е заангажирано с реализацията на инвестиционния процес

  Високата доходност се получава, заради това че участвате като инвеститор в изграждането на недвижимия имот от голямата добавена стойност в строителството. Доходността е фиксирана, няма значение дали цената на имотите пада, Вие не носите риска.

 

Ако искате да се запознаете с една от най-добрите платформи за споделено инвестиране в недвижими имоти разгледайте проектите на www.spotifinance.com

Проектите в платформата носят доходност 16% за 14 месеца или 1.143% на месец. Това означава, че годишната доходност е 13,71% спрямо 4.51% при покупката директно на апартамент.

При инвестирани 80 000 евро, годишната доходност е 13.71% или 13 714 евро, от тях 1371,4 данък. Следователно реалната доходност за 1 година е € 12342.60

За 8 години реалната доходност става  98740.8 евро или доходност от 123.4%

При инвестирани € 80 000 чрез платформата на Spoti Finance, доходността за 8 години е  123.4%

Средната продължителност на 1 проект е 14 месеца. Затваряте пари само за 14 месеца.

За Сравнение:

Инвестицията в директна покупка на недвижим имот ни носи доходност за една година 4.51% , а за 8 години  36.08% или € 28 900 .

Инвестиция в недвижими  имоти с платформата на Spoti Finance:  възвръщаемост за една година 13.71%, а за 8 години 123.4% или печалба от € 98 740 при инвестирани € 80000, което е 3.5 пъти повече от директната покупка на имот само за 8 години или с повече от € 69 800.

Посетете нашата facebook страница тук