Инвестиция в ETF (Борсово търгувани фондове) – мога ли и аз да печеля от това. Разбире се

Последно обновена: 23.12.2020

Последните години, призът за най-добра инвестиция вземат все по нарастващият брой ETF. Разберете какво е това и как може да печелите от тези инвестиции, без да отнема от времето Ви.

ETF означава "exchange traded fund" или - борсово търгуван фонд. Най-общо ETF представлява кошница от ценни книжа, които можете да купувате и продавате на съответните фондови борси чрез финансов посредник ( български инвестиционен посредник ии банка).

Тези ETF фондове могат да копират представянето на различни класове активи:

  • Индекси
  • Кошница от акции на компании
  • Кошница от облигации
  • Суровини
  • Валути
  • Видове борсово търгувани фондове
Има много видове, като тук ще разгледаме са базовите, които са насочени към широката публика за инвестиране.

Пазарен ETF - създаден да проследява представянето на конкретен индекс. Тези ETF-и се наричат също индексни фондове като например S&P 500 ETF, Nasdaq ETF, DAX30 ETF. Това означава че може да си купите акции от един ETF който да копира представянето на борсовия индекс Dow Jones IA, вместо да купувате всички 40 акции, които го образуват.

Секторен или индустриален ETF - създаден, за да предостави експозиция в компании от дадена индустрия като енергийна, фармацевтична или технологична. Това означава, че може да си купите акции на един ETF , който се стреми да следва представянето на 10 от най-големите акции от сектора на полу-проводниците и да минимизирате риска от притежаването на една или две акции от сектор, които не се повишават, или да се случи нещо точно с атзи компания, която притежавате.
Суровинен ETF - създаден да проследява представянето на цената на определена суровина като например златен ETF, петролен ETF и тн. Най-големият подобен борсово търгуван фонд е SPDR GOLD TRUST ETF.

ETF за даден стил - създаден, за да проследява представянето на определен инвестиционен стил или пазарна капитализация като инвестиции в акции със стойност и голяма капитализация или инвестиции в акции на растежа с малка капитализация.
ETF за алтернативни инвестиции - това са иновативни структури, които позволяват на инвеститорите да търгуват с волатилността или да получат експозиция към определена инвестиционна стратегия

Обърнат ETF - има за цел да печели при спад в цената на основния актив. Например обърнат ETF на S&P 500 ще донесе печалби на тези, които са го купили при спад в цената на индекса S&P 500
Няма да влизаме в повече подробности и видове, а ще се концентрираме в това от кои ETF може да изкараме пари.

Ше започнем с пазарните фондове, които преследват борсови индекси.
Един от най-търгуваните индексни ETF e SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). Този фонд следва представянето на най-широкия борсов индекс в САЩ - S&P 500 , който включва 500 –те най-големи компании в САЩ от всички сектори. Ето представянето му за последните 4 години.


Виждаме , че доходността му за последните 4 години е близо 70%  с включените дивиденти или средна доходност от 17.5% на година. Кипувайки акции от този индекс, Вие купувате акции от 500 – те най-големи компании в САЩ.

Има едно инвестиционно правило, което може да Ви оптимизира доходността, а то е че когато инвестирате дългосрочно е много важно да изчакате някакво събитие, което ще доведе до рязко понижение на стойността на актива и ще Ви даде възможност да го купите на много по-ниска цена. Ако сте използвали това правило, тази доходност  ще я направите не за 4 години, а може и за няколко месеца, като в случая от началото на април до края на месец октомври 2020, или средно на всеки 1.5 – 2 години.

Technology Select Sector SPDR Fund (XLK)

фондът използва стратегия за репликация на Technology Select Sector, което означава, че фондът обикновено инвестира в почти всички ценни книжа, представени в индекса, в приблизително същите пропорции като индекса.


От графиката става ясно, че фондът е регистрирал доходност на своите клиенти приблизително 160% с включените дивиденти, за периода 01.11.2016 до 10.10.2020 – или за 4 години, т. е срено 40% годишна доходност.

Тук също ако се използва стратегията да се купува при сериозен спад на индекса, може да кажем че малко по-малка доходност би могла да се направи за за много по-малко време.

Има много други фондове, които следват: финансовия сектор, представянето на среброто, петролните компании, златните минни компании, полупроводниковия сектор и много други, ето някои от тях:

Invesco QQQ Trust (QQQ)

Инвестицията в този фонд търси инвестиционни резултати, които обикновено съответстват на резултатите на  NASDAQ - 100 Index® - индекс на 100 те най-големи технологични компании в САЩ . Трябва да знаете, че най-голяма доходност последните години носят технологичните компании в САЩ, зато следването на технологични индекси се смята за по-бързо възръщаема инвестиция.От графиката става ясно, че доходността от акциите на QQQ за 40 години е 148 % процента почти колкото по горния ETF, който също следва технологични акции.

Ето и някои други ETF: