Инфлационната буря е тук. Как да предпазим парите си бързо и лесно?

Последно обновена: 10.12.2021
При така започналите процеси на страховитото повишаване на инфлацията логичните въпроси, които си задава всеки един от нас са:

Как можем да запазим спестяванията си ?
Как да се възползваме от повишаващата се инфлация?

Повече от ясно е, че трябва да инвестираме паричните си средства някъде или в някакъв актив,  от който доходността да бъде по-висока от инфлацията, но и риска да е много малък.

По долу ще разгледаме какви варианти съществуват за вашите спестявания.
 
 Недвижими имоти
Недвижимите имоти са „реални“ активи и имат висока материална стойност. Ако цената на една акция може да падне до 0 лева, то при имотите това е невъзможно, тъй като те са направени от материали като бетон, тухли, дограма  неща притежаващи винаги стойност.
 
 Нещо повече те се представят и като остров на спасение за паричните средства при сериозни финансови кризи или сривове на финансовите пазари, например хипер инфлацията през 1996-1997г. Цените на недвижимите имоти са се доказали във времето и като актив който  изпреварва инфлацията.
 
Недостатъци:
 
 • Цените на имотите са податливи на пазарната конюнктура – както могат да растат при благоприятни условия, така могат и рязко да падат. За да е наистина печеливша инвестиция, освен всички съображения за атрактивност на имота (вид, локация и предназначение), добре е той да бъде закупен с лични средства, а не с кредит;
 • Има съпътстващи разходи (ремонт, данък, застраховка, входни такси, ремонт), които също трябва да бъдат неутрализирани;
 • Активът е ниско ликвиден (относително бавно неговата цена се превръща в реални пари).
 • Нужни са значителни средства за да може да се инвестира.
 • Ако се закупи имот сега, Вие трябва да чакате цената му да се повиши, което може да отнеме години наред – зависими сте от пазарните цени.

 
Иновативен начин за инвестиране в недвижими имоти.

Годините след финансовата криза на ниски лихви и напредване на технологиите, се създаде съвсем логично нов клас инвестиционни продукти, които съчетаваха положителните страни на недвижимите имоти, дистанционните възможности и инвестициите. Методът, който се използваше за това е Crowdfunding – споделено финансиране, набрал силно развитие  в Европа и САЩ.


Crowdfunding в недвижими имоти - Инвестиция през платформа в недвижими имоти или строителни проекти  - най-добрият начин да се инвестира в недвижим имот.
 
Груповото финансиране (crowdfunding) в строителни проекти и недвижими имоти дава възможност не само да се предпазим от инфлация, но и да спечелим от нея.

Хубавото тук е, че не ни трябват десетки хиляди лева, за да инвестираме в строителен проект (изграждането на къща, кооперация, затворен комплекс), или недвижим имот,  минималната инвестиция е около 2000 евро, а процента доходност е еднакъв без значение дали си инвестирал 5000 или 100 000 евро.
 
Този метод дава възможност на всеки да инвестира в недвижими имоти, но с малко средства, за кратък срок с висока доходност.
 
Crowdfunding платформите в недвижими имоти визуализират пред нас целия проект, с най-малките подробности какво ще се изгражда или менижира, себестойността на проекта, цялата разходна и приходна част, чертежи, фази, документация, всичко на базата на която информация може да вземем обосновано инвестиционно решение.
 
В България, в този сегмент с недвижими имоти съществува платформата за crowdfunding в строителни проекти на Споти Файнънс АД на име Spoti Finance Place, която предлага малки проекти, с времетраене около 12-14 месеца и с фиксирана доходност около 16% за времето на проекта. За да разберете  как работи, вижте тук
 
Злато
До скоро златото беше важен актив за предпазване от инфлация, но последната година като, че ли статута му е превзет от крипто валутите.
 
При повишаването на цените на останалите стоки (или при спад на фондовия пазар), инвеститорите се насочват към ценния метал и неговата цена се увеличава. Това се случи и през последните няколко години и особено от началото на 2020 година. Не трябва да забравяме, че златото не се представя добре, когато борсите вървят нагоре и неговото търсене намалява.
 
Недостатъци
 
 • Силно спекулативен пазар, податлив на икономически и политически решения;
 • Не е подходяща за хора без опит.
 
За повече подробности как може да инвестираме в злато вижте тук.
 
Инвестиции в акции.
При увеличаване на инфлацията не всички акции се повишават, защото в търговията на акции влияят много причинно следствени икономически връзки и зависимости. При увеличаване на инфлацията се очаква да се повишават лихвите, което увеличение влияе разнопосочно на отделните видове акции. То влияе позитивно на финансовите акции – банковите акции, защото маржа на печалбата на банките се повишава и това води до повишаване на очакванията за печалба и от там в повишение на акциите. Но банковите акции са първите, които се понижават при кризи.
 
От друга страна обаче повишаването на инфлацията влияе лошо на представянето на акциите на растежа и технологичните акции, защото акциите на растежа използват много заемен капитал, за да финансират растежа. Когато този заемен капитал поскъпва (когато се повишават лихвите) тяхната рентабилност се влошава. Това е причината да избягваме такива акции по време на инфлация.
 
Инвестиците в акции е много по-рисково от другите видове инвестиции, като трябва активно наблюдение. Акциите са силно податливи на пазарните тенденции – резки спадове и резки покачвания са част от обичайните състояния. Има риск значителна част или цялата инвестиция може да бъде загубена.
 
Инвестиране в АДСИЦ, които се търгуват на Българска Фондова Борса АД - София
Акционерните дружества със специална инвестиционна цел (или Real Estate Investment Trust в чужбина) се създават, за да инвестират в недвижими имоти, както и други активи, които са свързани с тях. В България има специален закон, който регулира дейността на тези дружества, а Комисията за финансов надзор (КФН) на база на проспект издава лиценз на компанията.
 
В закона е записано, че АДСИЦ дружествата разпределят минимум 90% от паричната си печалба във вид на дивидент. Също така, тази печалба не се облага с корпоративен данък, а данък дивидент е относително нисък у нас (5%) и се удържа при източника, т.е. ние получаваме чистата сума и няма нужда да я декларираме пред НАП.
 
В общия случай акциите на тези компании се търгуват на регулирани фондови пазари (БФБ в България) и всеки може да инвестира в тях, ако има договор с инвестиционен посредник и платформа за търговия. Средната доходност е около 5% за последните години, като намалява с времето.

Предимства:

 • Диверсификация
 • Спестено време …и нерви
 • Пасивни доходи.
 • Висока ликвидност
 
Недостатъци

 • По-нисък растеж
 • Липса на контрол
 • Чувствителност към повишаване на лихвите
 • Непрозрачност и конфликт на интереси при управлението
За повече информация, в кои АДСИЦ да инвестираме и как вижте тук
 
Разбира се има и много други активи, в които може да инвестираме, но инвестициите там са доста рискови и съществува вероятност от загуби на паричните средства.
 
Следователно, основен начин да се предпазим от инфлационната буря и да регистрираме висока доходност е учатието в строителен проект, чрез дигитална платформа за инвестиции в недвижими имоти, която дава възможност да се инвестират средства от 2000 евро нагоре. Това означава, че може да инвестираме в строителен проект прецизно подбран спремо нашите високи критерии с достъпни средства за инвестиране, за кратък период до 1 година и с очакване на доходност над 20%
 
Как става това?
 
 Чрез платформата Spoti Finance Place може да участвате в проект в сектор – строителство, т.е. там където маржа на печалбата  е най-голям. Как работи , вижте тук.
 
 Проектите са структурирани така, че да се реализират за сравнително кратко време, с висока доходност, в атрактивни райони, близки до големите градове.
 
     Топ 5 Предимства на Споделеното Финансиране чрез нашата платформа:
 
Висока фиксирана доходност над 15%
 Всеки е чувал за големият марж на печалбите в строителството, всеки иска да инвестира в недвижими имоти, сега вече всеки може да го направи с няколко клика през платформата на spotifinance.com;
 
Проекти в недвижими имоти – проекта е обезпечен
Всеки един проект включва изграждането на недвижим имот, който става обезпечение за проекта. Добавената стойност в строителството добавя висока доходност и сигурност в проектите.
 
Инвестиция в най-стабилния сектор последните 20 години: недвижимите имоти;
Ако искате да инвестирате в недвижими имоти, но нямате толкова свободни средства или не познавате строителния процес, имате много по-добра възможност. Инвестиране  през платформата на Spotifinance – последният хит при инвестициите.
 
Възможност за инвестиция с малко парични средства : € 2000
Не всеки има на разположение десетки хиляди евро, които да инвестира в недвижим имот. Инвестирането на малко парични средства при същата възвръщаемост е голямо предимство, премахвайки бариерата в инвестирането в недвижими имоти, което досега изискваше много голям паричен ресурс.
 
Възможност за диверсификация : различни проекти с различно съдържание;
Може да инвестирате в няколко проекта, с цел да получавате доходи от различни източници
 
 
Ако искате да се запознаете с една от най-добрите платформи за споделено инвестиране в недвижими имоти разгледайте проектите на www.spotifinance.com

Вижте всички проекти отворени за финансирани към момента тук

Посетете нашата facebook страница тук