Добра доходност от инвестиции в Български АДСИЦ инвестиращи в земеделска земя и градски имоти.

Последно обновена: 23.12.2020
Дружеството със специална инвестиционна цел е акционерно дружество, което инвестира паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти или във вземания. Дружеството изплаща дидент всяка година, като това е вашата доходност.
Инвестицията в АДСИЦ носи печалба по два начина:
Първият е от промяна в цените на акциите, когато купените на една цена акции след определен период поскъпнат и вторият начин – под формата на дивидент.
Тук предимството на фондовете за имоти е, че са задължени да разпределят 90% от печалбата като дивидент. Друга публична компания може да реши да задели печалбата или да реинвестира, но при АДСИЦ това не е позволено.
Паричните средства и ценните книжа на дружеството се съхраняват в банка-депозитар. Банката-депозитар извършва всички плащания за сметка на дружеството при спазване на условията, предвидени в неговия устав и проспект за публично предлагане на ценни книжа.
В световната практика дружествата със специална инвестиционна цел инвестират в разнообразни недвижими имоти, като могат да се подредят в няколко категории и разбира се, дружествата не са ограничени в инвестирането в само една област:

 • АДСИЦ, инвестиращи в жилищни сгради, с цел отдаване под наем;
 • Дружества, инвестиращи в търговски центрове, т.н. Мол-ове;
 • АДСИЦ, инвестиращи в офис сгради, заемат най-голям дял на пазара. Тук характерни са по-дългосрочните наемни отношения и по-лесно предвидими парични потоци. Множеството от българските дружества се насочват именно в закупуването и строежа на офис сгради;
 • Инвестиращи в имоти в областта на здравеопазването – болници, медицински центрове, жилища за хора с увреждания и др.;
 • Инвестиция в складови площи и отдаване под наем;
Дивидентите се изплащат в срок 12 месеца от края на съответната финансова година.
По-долу са изброени и някои от АДСИЦ –овете, които се търгуват на Българска Фондова Борса АД – София.:
Адванс Терафонд АДСИЦ,  Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ, Софарма имоти АДСИЦ (6S6), Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна ( 5H4 ),  Актив Пропъртис АДСИЦ-ПЛОВДИВ | 5AX |
Нека проследим доходноста на някои от тях:
Адванс Терафонд АДСИЦ-София | 6A6 |
Адванс Терафонд (АTERA) е най-голямото акционерно дружество със специална инвестиционна цел в България по пазарна капитализация, основано 2005 г.
Дружеството притежава 224 669 дка земеделска земя и е най-голямото публично дружество, собственик на земеделска земя в страната
Дружеството притежава 122 дка градска земя в София и Враца
Отдадена под наем земя: 163 487 дка на 427 арендатора
Фокус върху покупка, отдаване под наем, окрупняване и продажба на земи. Адванс Терафонд АДСИЦ е с втора най-висока дивидентна доходност от всички най-ликвидни дружества на БФБ за периода 2014-2018 година. Топ 4 компания по оборот на изтъргувани акции на БФБ за последните 6 години. Най-големият.  Адванс Терафонд АДСИЦ по пазарна капитализация – 154 млн. Лв. Дружеството е включено във всички индекси на БФБ и на платформата SEE Link
Защо да инвестираме в Земя:
 1. Движение на цената на земеделската земя в България
 2. 202% ръст на цената за 10 години.


 • Притежавана земеделска земя по региони:

  Последна цена : 1.76 лева;
 • Последен паричен дивидент: за 2019 година
 • Нетен дивидент, след приспадане на данъка Ви 0.133 лева
 • Начална дата на изплащане: 23.09.2020 година
 • Доходност спрямо пазарната цена: 7.56% , т. е доходноста Ви е 7.56% за година – приблизително. Други данъци не дължите, това е нетната доходност.
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (5BU)
Преглед на портфейла от активи на фонда:
Портфейлът на ФНИБ е диверсифициран във всички сектори на пазара а недвижими имоти както следва: бизнес имоти (53%), търговски площи (20%), ваканционни имоти (4%), инвестиционни имоти (5%) и парични средства (18%).
Управляваните от ФНИБ проекти са 10 на брой, разпределени в различни сектори на пазара на недвижимите имоти в България. 
 • шест текущи проекта и
 • три предстоящи проекта
Седемте текущи проекта включват  Търговски центрове „Доверие-Бриколаж”, Офис сграда 1 в Бизнес Парк София и Офис сграда Камбаните, които са в етап на текущо управление. Жилищната сграда „Секвоя 2” – Боровец и инвестиционните имоти край Велико Търново са в процес на продажба, а Офис сграда в София Тех Парк е в етап на строеж.
Следващата група проекти са предстоящи или замразени и към момента няма съществено развитие по тях. Такива са имотът предвиден за ваканционно селище до с. Лозенец, Бургаска област, Инвестиционните имоти край Видин и тези в гр. София в Младост IV.
 • Последна цена : 1.67 лева;
 • Последен паричен дивидент: за 2019 година
 • Нетен дивидент, след приспадане на данъка Ви 0.1179 лева
 • Начална дата на изплащане:
 • Доходност спрямо пазарната цена: 7.06% , т. е доходноста Ви е 7.06% за година
Софарма имоти АДСИЦ (6S6) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти, по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел

Получени награди:

 • През 2007 г. награда на Българска Търговска Промишлена Палата за първо място по приходи от продажби в категорията до 19 500 хил. лв.
 • През 2008 година наградата на вестник “Дневник 100” за най-добър АДИСЦ
 • 11 ноември 2011 г. „НОВИ БИЗНЕС ИДЕИ” 2011: Първо място в категорията „НОВА СГРАДА”
 • 16 декември 2011 г. „Сграда на годината 2011“: „ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ С БИЗНЕС ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ“ „ЗЕЛЕНИ СГРАДИ“. „СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“

7 Декември 2011 г. „VIP PROPERTY AWARDS 2011”, награди за луксозно строителство, архитектура и дизайн: „МОЛ НА ГОДИНАТА“ „СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ЗА ЕКОПРИНОС В АРХИТЕКТУРАТА И СТРОИТЕЛСТВОТО”

 • Последна цена : 5.60 лева;
 • Последен паричен дивидент: за 2019 година
 • Нетен дивидент, след приспадане на данъка Ви 0.2698 лева
 • Начална дата на изплащане: 16.10.2020 година
 • Доходност спрямо пазарната цена: 4.81% , т. е доходноста Ви е 4.81% за година – приблизително.

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна ( 5H4 )

Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, осъществява дейност по инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти)

Портфейл:

Комплекс Сънрайз е разположен в покрайнините на Равда в неурбанизирана и екологично чиста среда, заобиколен от тишина и спокойствие, само на 3 км от к.к. Слънчев бряг и на 2 км от архитектурния резерват на ЮНЕСКО - гр. Несебър. Сънрайз предлага 58 студиа и 64 апартамента с една спалня.

Carpe Diem е луксозен комплекс от апартаменти, разположен на брега на морето, в близост до архитектурен комплекс Двореца в Балчик и Ботаническата градина, красиви сгради в средиземноморски архитектурен стил.

Комплексът се състои от 207 апартамента

 • Последна цена : 17.80 лева;
 • Последен паричен дивидент:  не се разпределя
 • Нетен дивидент, след приспадане на данъка Ви 0 лева
 • Начална дата на изплащане:
 • Доходност спрямо пазарната цена от дивидент: 0 , т. е доходноста Ви е 0% за година – приблизително.

Доход от изминението на цената на акциите на фонда: 1.2 лева. Начална цена преди 1 година 16.60 лева, последна пазарна цена 17.80. Следователно доходността ни ще е : 7.2%

Актив Пропъртис АДСИЦ-ПЛОВДИВ | 5AX |

„Актив Пропъртис” АДСИЦ е разработил мащабен проект за Комплекс от Многофункционални сгради в гр. София с обща разгърната застроена площ от 92097 кв.м. Комплексът е разположен върху два съседни Урегулирани поземлени имота ( УПИ II и УПИ III ) с обща площ от 10112 кв. м. с лице на бул. Цариградско Шосе, местност НПЗ „Изток-Къро”, на разстояние от 3,5 км. от  летище София и в непосредствена близост до The Mall, Carrefour и новоизграждащата се сграда на NOVOTEL. Проектът е одобрен на фаза Технически проект от Направление Архитектура и Градоустройство към Столична община и е дело на Архитектурно бюро А и А Архитекти ООД , а проджект мениджмънта е извършен от Lindner Immobilien Management EOOD.

В портфейла на фонда са включени няколко други проекта: Административно – производствена сграда, гр. Пловдив; Терени отредени за складови площи, с. Крумово, в близост до летище Пловдив; Дворни места в регулация, гр. Пловдив, парк „Отдих и култура";  Земеделска земя, ПЪРВА ЛИНИЯ в месността АЛЕПУ, в плана на земеразделяне на Созопол; Общежитие „Добре дошли", находящо се в гр. Плевен;

 • Последна цена : 9,50 лева;
 • Последен паричен дивидент: за 2019 година
 • Нетен дивидент, след приспадане на данъка Ви 0,4655 лева
 • Начална дата на изплащане: 16.10.2020 година
 • Доходност спрямо пазарната цена: 4.9% , т. е доходноста Ви е 4.9% за година – приблизително.