Благодарим на всички, които ни се довериха и инвестираха през Spotifinance.com

Последно обновена: 30.12.2022
Започнахме тази година с голяма доза увереност и планове за все по-големи и все по-рентабилни инвестиционни проекти за нашите инвеститори и партньори, и сега в края на 2022 година смело мога да заявя, че целта е изпълнена.

Сега, през последните дни на 2022 г., поглеждайки назад към годината, мога да призная някои от невероятните неща, които постигнахме заедно. Всички тези постижения станаха възможни благодарение на вашето партньорство и искам да Ви благодаря.
 
Най-важното – изключително съм благодарен, че успяхме да се позиционираме добре в един нов тренд в икономиката, който носи голяма възвръщаемост. Успяхме да създадем и представим пред Вас нови възможности за инвестиции с голяма доходност. Инвестиционни проекти в сферата на възобновяемите енергийни източници и по конкретно във проекти за изграждане на фотоволтаични електро централи.

Всъщност ние помогнахме на нашите партньори в търсенето на нови инвестиционни възможности с цел диверсификация на портфейлите си в нова индустрия, но също с голяма доходност и малък риск. Уверявам Ви, че не беше лесно, с новите административни изисквания не само на общините, но и на Енергийните дружества, но успяхме да създадем работещ механизъм за избор, проверка и покупка на подходящи терени за реализацията на ВЕИ проекти, които разбира се ще продължим да подобряваме и през 2023 година.

Увеличихме и нашите проекти в строителството на недвижими имоти, които станаха хит между всички видове инвеститори, от малки до големи със своята висока доходност, малък срок на реализация, даващи възможност да се инвестира дори и с 2000 евро.  

Заедно удвоихме броя на проектите за инвестиране и създадохме една по-защитена среда за всеки, който търси възможности за пасивни инвестиции с висока доходност. Големият буфер в рентабилността на инвестиционните проекти е гаранция за Вашата сигурност и спокойствие.

Това ще продължи да бъде нашата цел през новата година на общото ни партньорство. Наблюдавайки различните пазари за инвестиционни възможности и международните платформи, смело мога да заяви, че това което предоставяме като възможности са най-рентабилните проекти с най-високата доходност, които се открояват на фона на значителните загуби при акциите и криптовалутите.

Следейки икономическите новини и анализите за перспективите пред икономиките, е лесно да се отбележи, че пазарите преживяват период на несигурност, но не и в това, в което инвестираме ние. Мога да Ви уверя, че отново ще успеем както през предходните години да създаваме и публикуваме инвестиционни проекти в най-рентабилните индустрии с висока доходност и нисък риск.

През 2022 година имаме 9 успешно финансирани проекти на стойност 1.8 млн. евро и 2 отворени за инвестиции. Профилът на всеки проект се запазва същият: продължителност от 14 месеца и доходност над 16%.

Благодаря Ви от името на целия екип на Spotifinance.com

Стефан Д. Ангелов  
/CEO - Споти Файнънс АД/