Актуална информация Проект: 4 къщи в затворен комплекс в южната част на София

Последно обновена: 20.12.2023
Уведомяваме всички инвеститори  в проект: Строителство на 4 къщи в затворен комплекс в южната част на София, че строителните работи  инапредват и вече грубият строеж е почти изпълнен . 

Бетонната ограда е изпълнена по проект.

Прогнозен срок за довършване на груб строеж на четерите къщи 28.02.2024 г.