1 % допълнителна възвръщаемост за всички инвестирали в проекти на SpotiFinance до 30.11.2021 година

Последно обновена: 26.10.2021
Ако наистина търсите добра инвестиция, с висока възвръщаемост в един от най-стабилните сектори, това е Вашето място: spotifinance.com – място за инвестиции достъпно за всеки.

През 2021 година платформата Spotifinance.com доказа, че е едно от най-доброто място за инвестиране. С 4 изцяло финансирани проекта и 2 отворени за инвестиране изгражда една по-защитена среда за своите инвеститори, които искат да вложат средства в проекти с недвижими имоти.

За деветте месеца на 2021 година, платформата има 4 успещно финансирани проекта и 3 в процес на финансиране, което подчертава лидерството и на пазара в България и потенциала на сегмента в който оперира.

  • Обща сума на публикуваните проекти за 2021 година: 2 102 000 €
  • Максимална доходност на един проект за 2021 г: 30%
  • Средногодишна доходност: 20%
  • Общо инвестирани средства до края на октомври 2021 година: € 2 060 000
 
Сега отправяме друго предизвикателство към всеки, който иска да инвестира в през spotifinance.com, a именно допълнителна доходност от 1% над основната за всеки, който инвестира в периода 26.10.2021 – 30.11.2021  чрез платформата spotifinance.

Допълнителната доходност се получава в края на периода, за който е планиран проекта, заедно с основната доходност и инвестираната сума.

Вижте всички проекти отворени за финансирани към момента тук
 
Всеки инвеститор може да ползва едновременно само една програма за бонус. Не може да има повече от една добавка над основната лихва.