Инвестиционен проект: Подготовка на нов Фотоволтаичен парк, фиксирана доходност 16.10%

Инвестиционен проект: Подготовка на нов Фотоволтаичен парк, фиксирана доходност 16.10%

16.10%

възвращаемост

14 мес.

изпълнение
Инвестиционен проект: Подготовка на нов Фотоволтаичен парк, фиксирана доходност 16.10%
Инвестиционен проект: Подготовка на нов Фотоволтаичен парк, фиксирана доходност 16.10%
Нова инвестиционна възможност да инвестирате в един от най-атрактивните отрасли в момента, точно там където рентабилността е голяма и търсенето на проекти много високо.

Заради големият интерес към ВЕИ проектите, бъдещите перспективи и средствата, които са предвидени за тях в Плана за Възстановяване съвсем логично ни накара да организираме и подберем още един сравнително малък инвестиционен проект в тази област, който лесно може да бъде развит и експлоатиран в следващите години.

Ще се търси финансиране само за фаза 1 ( с времетраене 14 месеца) на проекта, а именно за покупката на терени – урбанизирани с къща в тях с цел разполагането в тях на малки фотоволтаични централи и подготовката им за това със всички необходими документи, съгласувания и разрешително за строеж.  

Нов инвестиционен проект, който включва покупката на земя, подготовката и за ВЕИ проект ( фотоволтаична централа) за производство на ел. Енергия

Времетраене на проекта, т. е срока за който може да инвестирате в него е 14 месеца  с фиксирана доходност, която ще получите в края на периода 16.10%

Подготовката включва изготвяне на цялата нужна документация, искания и разрешителни за изграждане на Фотоволтаична електро централа.
 
Терените ще бъдат в села – урбанизирана територия в област Варна и Шумен
 
Предстоящият проект ще включва подготовката на документацията за изграждане на 2 до 3 централи с малка мощност до 30kW.

Проекта е с осигурено последващо финансиране на Фаза 2, а именно строителството на централите, което се изразява в осигурен обвързващ насрещен догоеор от стратегически инвеститор за покупката на целия проект.
 
Договорът за  покупката на целия проект със земята от друга компания е след 14 месеца от дата на стартирането на проекта.  Предоставената доходност за всеки един, който инвестира в проекта е  16.10 % , доходност за целия срок на проекта - 14 месеца.
 
Зелената сделка на Евопейският съюз (ЕС) и Планът за възстановяване и устойчивост на България, който ще бъде представен пред Евопейската комисия (ЕК) , предвиждат в следващите години да бъдат инвестирани милиарди евро във ВЕИ проекти в нашата страна. Разрастването на военните действия в Украйна ще доведат до все по-големи икономически санкции срещу Русия включително и до минимизиране на вноса на петрол и газ. Това неминуемо ще ускори прехода към чиста енергия и най-вече към слънчева енергия в един свят на по-скъп ток.
 
Представения от нас проект следва тенденциите за повишено търсене на терени с необходими документи за изграждане на ВЕИ мощности за производство на ел. енергия, което води до по-голяма рентабилност за нашите клиенти.
 
Терените, които ще се търсят и ще се включват в проекта ще са атрактивни, урбанизирани с къщи, от които ще се изберат само най-подходящите за тази цел. Атрактивността на терените още повече минимизира риска, защото тези, които няма да се използват ще се продадат веднага.
 
Компанията, инициатор на проекта има сключен договор за обратно изкупуването на целият проект след извършването на всички необходими дейности за промяна на статута на терена и всички разрешителни за Фотоволтаична електро централа.
 
Сключен е предварителен договор за консултации с компания с предмет на дейност изграждане на Фотоволатаични електро централи. Изпълняваме вече трети проект в този сектор, с което имаме и натрупан опит  по отделните операции и административни особенности.  
 
Терените за проекта са локализирани, проведени са преговори за покупката им и направени предварителни проучвания за възможностите  за предприсъединяване на бъдещите мощности.
 
Предимства на планираната инвестиция:
 
Фиксирана доходност за срока на целият проект от 16.10%, много над банковите депозити.

Инвестиция в урбанизирани и атрактирни терен и промяна на предназначението им плюс поредица от нормативни действия с цел подготовката й за ВЕИ съоръжения

Насрещен договор за поклупка на целия проект след 14 месеца с доходност реална 16.1% за целия период.

Инвестирането в проекта става он-лайн

Сектора е изключително рентабилен, след така наречената "зелена сделка" на Европа.

Фиксирана доходност от проекта:
 
  • Тип на инвестицията:                                       дългово финансиране
  • Минимална инвестиция :                                € 2000
  • Необходим капитал за финансиране:            € 25 000
  • Очаквана продажна цена:                              € 35 000

Параметри на терените:
 
  • Площ: средна по 2 000 – 2500 кв.метра
  • Фаза: урбанизирана територия
  • Локация: област варна и Шумен

Основен Информационен документ за инвестицията - тук

Необходим капитал за финансиране €25000
Очаквана продажна цена €35000
Минимална инвестиция €2000
Разходи за придобиване на терен €18000
Други разходи €4000
Финансиране на проекта към момента 100%
IBAN (лв) BG07STSA93000021569757

Разход за покупка на недвижим имот €5000
Държавни и общински такси €3000
Такса за публикуване в Spotfinance 6%
Очакван приход от реализацията €35000
Очаквана печалба €1000
Възвръщаемост на инвеститорите 16%