Подготовка на Фотоволтаичен парк, до разрешително за строеж. Доходност 16.2%

Инвестиционен проект за изграждане на Фотоволтаични системи

16.2%

възвращаемост

14 мес.

изпълнение
Подготовка на Фотоволтаичен парк, до разрешително за строеж. Доходност 16.2%
Подготовка на Фотоволтаичен парк, до разрешително за строеж. Доходност 16.2%
Подготовка на Фотоволтаичен парк, до разрешително за строеж. Доходност 16.2%
Подготовка на Фотоволтаичен парк, до разрешително за строеж. Доходност 16.2%
Подготовка на Фотоволтаичен парк, до разрешително за строеж. Доходност 16.2%
Подготовка на Фотоволтаичен парк, до разрешително за строеж. Доходност 16.2%
Подготовка на Фотоволтаичен парк, до разрешително за строеж. Доходност 16.2%
Подготовка на Фотоволтаичен парк, до разрешително за строеж. Доходност 16.2%
След големият интерес към ВЕИ проектите, бъдещите перспективи и средствата, които са предвидени за тях в Плана за Възстановяване съвсем логично подбрахме още един сравнително малък инвестиционен проект в тази област, който лесно може да бъде продаден с добра възвръщаемост. Проекта ще бъде продаден или развит след като се извършат всички необходими процедури, съгласувания с институции, оценки и документи до фаза получаване на разрешително за строеж.

Покупка на земя и подготовката й  за ВЕИ проект, фиксирана  доходност от 16.2%


Нов инвестиционен проект, който включва покупката на земя, подготовката и за ВЕИ проект ( фотоволтаична централа) за производство на ел. енергия.
Подготовката включва, промяна на статута на земята, изготвяне на всички нужни прокти, документация, искания и разрешителни за инсталиране на ВЕИ оборудване, съгласуване и продажбата му след издаване на разрешение за строеж.

Терените са с обща площ 6-9 декара и се намират в урбанизирана територия в с. Бояна, с. Г.Колев и с. Овчага, област Варна.

Предстоящият проект е с подписан предварителен  договор за изкупуването му след направените подобрения и промени, предавайки му голяма добавена стойност като инвестиционен проект със всички разрешителни и договори за строителство на ВЕИ. Терените могат да бъдат или в трите села изброени по-горе или само в едно, в зависимост от условията за присъединяване към електрическата мрежа.

Договорът за  покупката на целия проект със земята от друга компания е след 12 месеца от дата на стартирането на проекта.  Предоставената доходност за всеки един, който инвестира в проекта е  16.2 % , доходност за целия срок на проекта - 14 месеца.

Зелената сделка на Евопейският съюз (ЕС) и Планът за възстановяване и устойчивост на България, който ще бъде представен пред Евопейската комисия (ЕК) , предвиждат в следващите години да бъдат инвестирани милиарди евро във ВЕИ проекти в нашата страна. Разрастването на военните действия в Украйна ще доведат до все по-големи икономически санкции срещу Русия включително и до минимизиране на вноса на петрол и газ. Това неминуемо ще ускори прехода към чиста енергия и най-вече към слънчева енергия в един свят на по-скъп ток.

Представения от нас проект следва тенденциите за повишено търсене на терени с необходими документи за изграждане на ВЕИ мощности за производство на ел. енергия, което води до по-голяма рентабилност за нашите клиенти.

Проектът е с обвързващ договор след 12 месеца за изкупуването му от стратегически инвеститор, профелиран  в бизнеса с ВЕИ, и с фиксирана годишна доходност от 16.2% за нашите инвеститори, без изпълнението на строителни работи.

Теренът, който е включен в проекта е атрактивен, урбанизиран и ще се отреди за специално ползване за ВЕИ, но без изграждането на ВЕИ инсталация. Подобряването, специализираните мероприятия, разрешителните, документацията и договорите ще доведат до исканата доходност от инвеститорите.

Тeрените, които са разположени в зоната ни на интерес се намират в  област Варна, с Овчага, с. Бояна и с. Генерал Колев , урбанизирани с много добра локация
Компанията, инициатор на проекта има сключен договор за обратно изкупуването на целият проект след извършването на всички необходими дейности за промяна на статута на терена и всички разрешителни за Фотоволтаична електро централа.

Нaправено е проучване за дейностите, които трябва да се извършат, тяхната последователност и начин на изпълнение.

Сключен е предварителен договор за консултации с компания с предмет на дейност изграждане на ВЕи системи и съоражения.

Терените за проекта са локализирани, проведени са преговори за покупката им и направени предварителни проучвания за възможностите  за предприсъединяване на бъдещите мощности.

Предимства на планираната инвестиция:

  • Фиксирана доходност за срока на целият проект от 16.2%, много над банковите депозити.
  • Инвестиция в земя и промяна на предназначението й плюс поредица от нормативни действия с цел подготовката й за ВЕИ съоръжения
  • С договор за покупката на терена след 12 месеца с доходност реална 16.2%
  • Инвестирането в проекта става он-лайн
  • Сектора е изключително рентабилен, след така наречената "зелена сделка" на Европа.
Очаквана доходност от проекта:

  • Тип на инвестицията:                                       дългово финансиране
  • Минимална инвестиция :                                € 2000
  • Необходим капитал за финансиране:            € 25 000
  • Очаквана продажна цена:                              € 35 000
Параметри на терена:

Площ: над 7000 кв.метра
Фаза: урбанизирана територия
Локация: село Искър, с. Овчага, с. Бояна

Документи:


Основен Информационен документ за инвестицията - тук

Необходим капитал за финансиране €25000
Очаквана продажна цена €35000
Минимална инвестиция €2000
Разходи за придобиване на терен €17500
Други разходи €4000
Финансиране на проекта към момента 100%
IBAN (лв) BG07STSA93000021569757

Разход за покупка на недвижим имот €5000
Счетоводни разходи €500
Държавни и общински такси €3000
Такса за публикуване в Spotfinance 6%
Общо прогнозируеми разходи €25000
Очакван приход от реализацията €35000
Очаквана печалба €10000
Възвръщаемост на инвеститорите 16%