Инвестиционен калкулатор

Инвестиционен калкулатор Ви помага да видите каква точно сума ще получите в края на инвестиционния период при различните стратегии за инвестиране.

Размер на инвестицията:
Годишни допълнителни вноски:
Ср. Възвръщаемост:
Продължителност на инвестицията:
Общо инвестирана сума:
Достигната сума в края на периода:
Печалба за периода/лихва:

Примерна Инвестиционна програма 1

Размер на инвестицията:
Годишни допълнителни вноски:
Ср. Възвръщаемост:
Продължителност на инвестицията:
Общо инвестирана сума:
Достигната сума в края на периода:
Печалба за периода/лихва:

Примерна Инвестиционна програма 2

Размер на инвестицията:
Годишни допълнителни вноски:
Ср. Възвръщаемост:
Продължителност на инвестицията:
Общо инвестирана сума:
Достигната сума в края на периода:
Печалба за периода/лихва: